Každoročne od roku 2016 sa formou prednášok a ústne podávaných svedectiev o udalostiach súvisiacich so slobodou dozvedáme o minulosti. Úžasný nápad učiteliek na Súkromnej strednej odbornej škole sa realizuje v októbri. V roku 2019 školu navštívili hostia a osobnosti: RNDr. František Mikloško a Mrg. et Mgr. Ján Endrodi.